Keressen minket

Hírek

A kereszténység azt jelenti, összetartozunk

Avatar

Közzétéve

Dátum:

Zarándokok a Kisboldogasszony ünnepén tartott búcsún a Vajdaság legrégebbi és legnagyobb Mária-kegyhelyén, a Doroszlói Szentkúton 2019. szeptember 8-án. Fotó: MTI/Molnár Edvárd

Az idei Kisboldogasszony-napi ünnepen csaknem 10 000 zarándok látogatott a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyre, vagyis a Doroszlói Szentkútra.

Az Eucharisztia az úton levő embernek szóló ajándék témájú ünnepi zarándoklat szeptember 7-én a zarándokok érkezésével, a gyónási alkalommal, bűnbánati liturgiával, a katekézissel, az esti dicsérettel vette kezdetét. A híveket köszöntötte ft. Verebélyi Árpád főesperes, a kegyhely igazgatója. Az előesti szentmisét (ennek keretében zajlott a betegek kenetének kiszolgáltatása is) P. Böjte Csaba ofm. vezette. A szentmisén jelen volt Újhelyi Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének tagja, Jaksa Róbert, Törökkanizsa község tanácsának tagja, Pelt Ilona tartományi frakcióvezető-helyettes, Jankovich Szilárd, zombori városi tanácsos, Gellér Magdolna, zombori városi képviselő. Továbbá emelték az ünnep hangulatát a különböző lovagrendek tagjai is.

Prédikációjában Böjte Csaba egyebek mellett kiemelte, a kereszténység összetartozást jelent, amelynek Szűz Mária és Szent József összetartozásából kell táplálkoznia, máriás lelkülettel felvállalva életfeladatainkat, mindennapi kötelezettségeinket. Fontos dolog nemzettársainkkal, embertársainkkal közösséget alkotva bátran szembenézni az élet kihívásaival, a keresztény értékek szellemében haladni az isteni gondviselés útján. Így fogalmazott:

,,A Szűzanyában éppen ez a szép, hogy mindig vállalja a problémákat. Az angyal, amikor köszöntötte Názáretben, akkor igent mer mondani, nem tudja, hogy mire, de vállalja a feladatot (…) Azt látom, hogy a mai ember könnyen kibújik a probléma alól (…)Ám nehéz bejutni a mennyek országába annak, aki nem vállalja a mindennapi állapotbeli kötelességét, feladatait.”

Az előestén zajlott még görögkatolikus liturgia, gyertyás körmenet, rózsafüzér imádság, horvát nyelvű szentmise, szentségimádás, virrasztó zsolozsma.

A sok-sok, autóbusszal és személygépkocsival érkező zarándok mellett talán minden eddiginél többen jöttek gyalogosan is. A moholi hívek csoportja immár huszonhatodik éve indul el kitartóan ezen a zarándokúton, de az idén Csíksomlyóból is érkeztek zarándokok a doroszlói Mária-kegyhelyre. A 77 éves Tallósi István, aki nyugat-bácskai származású, évtizedek óta Svédországban él, Hercegszántóról, az ottani Mária-kegyhelyről érkezett gyalogszerrel a Doroszlói Szentkútra. Könnyeivel küszködve ezt mondta a lelki elmélyülést szolgáló zarándoklatról:

– Fárasztó volt, de úgy gondolom és érzem, mindig áldozatot kell hozni azért, ha az ember valamit el akar érni. Hála Istennek, az egészségem is jól szolgál, meg tudtam tenni az utat. Közben több kellemes meglepetés ért, például vízzel kínáltak és még sok más hasonló, az emberi jószándékról tanúskodó cselekedettel találkoztam – mondta a zarándok.

Szeptember 8-án rózsafüzér imádsággal, keresztúti ájtatossággal, szlovák, horvát és német nyelvű szentmisével folytatódott a nagybúcsúi programsorozat. Az ünnepi püspöki nagymisét msgr. dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök celebrálta. Az ünnepen vendégként jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Tartományi Képviselőház elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Sarlai Péter, a Szabadkai Magyar Konzulátus konzulja, Kovács Elvira köztársasági parlamenti képviselő, a VMSZ alelnöke, Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke, Erdődi Edvina, az MNT alelnöke, Halasi Szabolcs, a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság segédtitkára, Pelt Ilona tartományi frakcióvezető-helyettes, Uzelac Katica, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság segédtitkára, Turkál Marianna, az MNT tagja, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dudás Károly, a VMMSZ tiszteletbeli elnöke, Ökrész Rozália, a Magyar Szó igazgatója, Gellér Magdolna, zombori városi képviselő. Az ünnepen köszönthették a Szent György Lovagrend, a Szent István Lovagrend, a Szent Ambrus Mézlovagrend tagjait.

A megyés püspök a szentbeszédben követendő példaként állította a hívek elé a Szűz Máriá-s lelkületet, egyebek mellett a következőket mondta:

,,Mi, akik most itt vagyunk Szűz Mária születése napján, beleépülünk egy hagyományba, itt, ezen a kegyhelyen. Szüleink, nagyszüleink évszázadok óta továbbadták, és szinte a vérünkben van, hagyományainkból fakad, saját identitásunkhoz tartozik, hogy most itt és hasonló ünnepeken vagyunk (…) Mária nagysága nem abból adódik, hogy ő Jézus édesanyja, hanem mindenki közül ő volt az, aki leginkább nyitott szívvel kereste Isten akaratát, követte Isten szavát, és meg is valósította azt életében. Ebben áll igazi nagysága, ezért tiszteljük őt legfőképpen.”

Kisboldogasszony napjának délelőttje oltáriszentségi körmenettel zárult. Este szentmisét tartottak, ft. Szabady Károly vezetésével.

Az ünnepi nagymise alkalmat adott a Mária-lányok és a Mária-hordozó csoportok találkozójára is. Különleges népviseletbe öltözött fiatal lányok érkeztek Gombosról, Szenttamásról és Ludasról is.

A szentmiséket a magyarkanizsai Angelus kórus, egy budapesti énekkar, a Szabadkai Zeneiskola kvintettje színesítette. Továbbá fellépett a kupuszinai származású Guzsvány Izabella operaénekes, tanár és dr. Miklós Réka kántor, zenepedagógus.

Az idei nagybúcsút is a hívek önkéntes munkája előzte meg, és a nagybúcsú során csaknem százan segédkeznek folyamatosan, doroszlóiak, gombosiak és kupuszinaiak.

Forrás: Magyar Szó

Tovább olvas
Facebook Pagelike Widget

Címkék

Legtöbbet megtekintett