Keressen minket

Hírek

Jákli Gergely: az EXIM a világ exporthitel-ügynökségeinek élvonalába tartozik

Avatar

Közzétéve

Dátum:

Jákli Gergely az EXIM vezérigazgatója. Tanulmányait a BGF Pénzügyi- és Számviteli Főiskolai Karán, majd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. 

Az elmúlt 10 évben a kereskedelmi banki szektorban vállalatfinanszírozással foglalkozott, általános banki szolgáltatások, treasury szolgáltatások, valamint strukturált beruházás-finanszírozás területén szerzett tapasztalatokat. 2014-ben csatlakozott az EXIM csapatához, ahol kezdetben a belföldi akvizíciós terület munkáját koordinálta, jelenleg pedig vezérigazgatóként dolgozik. Fő feladatai a finanszírozási igények alapvető strukturálása, a hiteligények megvalósíthatóságának formálása, a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartása koordinálása, valamint a külföldi képviseletek felügyelete.

Szakmai karrierje során rendkívül széles terméktapasztalatot szerzett a vállalatfinanszírozási igények teljes körű személyre szabott kiszolgálásához.

Az Exim bankról, a bank külföldi szerepválalásáról, terveiről, küldetéséről beszélgettünk vele.

Mi az EXIM küldetése és szerepe a határon túli beruházások finanszírozásában?

A világ exporthitel-ügynökségeit és befektetési biztosítással foglalkozó intézményeit tömörítő Berni Uniónak 85 tagja van, ezek egyike a magyar EXIM. A nemzetközi kereskedelemfinanszírozás céljából nyújtott exporthiteleket szabályozó OECD keretegyezményt ezen szervezetek többsége mértékadónak tartja, ez alapján fejleszt termékeket. Ezt egészítik ki az EU szabályai, a WTO ajánlásai és a nemzeti felügyeleti szabályozás sajátosságai. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2012-2013-ban elindított termékfejlesztési hullám következtében a termékpaletta szempontjából a világ élvonalához tartozunk. Ma majdnem minden olyan finanszírozási igényt ki tudunk szolgálni, amit a legnagyobb exporthitel-ügynökségek képesek.Az EXIM küldetése, hogy a magyar gazdaságpolitika ösztönző eszközeként elősegítse a magyar vállalatok külpiacokon való megjelenését, erősítse a nemzetközi versenyképességüket, és ezáltal gazdasági bővülést, új munkahelyek létesítését érje el, valamint elmélyítse a világ országai közötti gazdasági kapcsolatokat.

Az EXIM feladatai ellátása során különösen nagy figyelmet fordít az olyan ügyletek finanszírozására és biztosítására, amelyek kockázatait a kereskedelmi bankok már nem képesek vállalni. Erre jó példa az UBM FEED Romania takarmánykeverő üzemének létrejötte, amely kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte – Magyarországon vannak olyan pénzügyi intézmények, mint például az Eximbank, amelynek az a dolga, hogy megpróbálja a szomszédos országok és a magyar vállalkozók közötti együttműködést finanszírozni, támogatni és bátorítani.

Egyedülálló és kiemelten fontos hír, hogy a Magyar Kormány, Romániában – beruházás ösztönző finanszírozással – új munkahelyeket teremt. Ez egy várható markáns tendencia, illetve mi a jellemző más, szomszédos országokban?

A Magyar Kormány már évekkel ezelőtt célként fogalmazta meg a kelet-európai országok közötti szorosabb együttműködés kialakítását, amelyhez nemcsak a politika szintjén, hanem gazdasági támogatással, konkrét gazdasági projektek elősegítésével is hajlandó hozzájárulni. A romániai beruházás jól illeszkedik ebbe a sorba: Társaságunk részvétele a beruházás finanszírozásában azt üzeni, hogy a versenyképes, a résztvevő vállalatok és a helyi fogyasztók érdekeit kölcsönösen szolgáló üzleti projektekhez az EXIM a továbbiakban is készséggel hozzájárul.

A beruházási tendencia nemcsak várható, hanem bizonyos tekintetben már előrébb is tart, mivel 3 milliárd eurónyi magyar befektetés már jelenleg is van a térség országaiban. Szerbiában több mint 400 millió euró értékű tőkeexport történt a magyar vállalatok részéről, amelynek következtében Magyarország a legnagyobb regionális befektetőnek számít a szomszédos országban.

A magyar gazdaság dimenzióváltáson megy át, és mind a Magyar Kormány, mind az EXIM azt a trendet kívánja erősíteni, hogy ne csak külföldi tőkeimport legyen jelen Magyarországon, hanem a magyar vállalatok is fokozatosan, egyre több külföldi tőkebefektetéssel rendelkezzenek. Ezen törekvés elsőszámú célpontja a térség egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága, Szerbia, ahol már több projekt is megvalósult magyar kormányzati támogatással. Szintén előkészítés alatt áll a régió egyik legjelentősebb infrastrukturális beruházása, a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, amely szintén nagymértékben hozzájárul majd a két ország közötti kereskedelem fellendüléséhez, illetve a magyar-szerb üzleti kapcsolatok fejlődéséhez.

A Szerbiában rejlő üzleti lehetőségeket a piac is folyamatosan visszaigazolja: 2018-ban az OTP Bank megvásárolta a Societe Generale Csoport leánybankjának, a Societe Generale Banka Srbijanak a 100%-os részesedését, valamint annak leányvállalatait, amivel a magyar bankcsoport a második legnagyobb pénzintézet lett a szomszédos országban. Példaként említhető még a MOL regionális terjeszkedése is. Az olaj- és gázipari vállalat már most Szerbia legnagyobb üzemanyag-importőre, míg a második a kőolajtermékek piacán, és a jövőben tovább növelni kívánja a piaci részesedéseit, mi több, megkétszerezné a jelenlegi kutjainak számát. A magyar vállalatok által zajló fontosabb ügyletek közül még kiemelnénk a Masterplast Szabadkán megvalósítandó, a határon is átívelő nagyberuházását, amely a vállalat szigetelőrendszereken belüli termékértékesítési volumenének bővítését szolgálja.

A fent részletezett pozitív trend folyamatos erősítése érdekében az Orbán-kormány nemrég hagyott jóvá egy 10 milliárd forint összegű, a magyar vállalatok által a szerbiai befektetéseik megvalósítására felhasználható hitelkeretet. Továbbá a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium létrehozott egy 1,6 milliárd forintos alapot, azzal a céllal, hogy a Kormányzat támogassa a magyar és szerb vállalatok által közösen, Szerbiában megvalósítandó infrastrukturális fejlesztéseket.

Az EXIM régió iránti elkötelezettségét jelzi a Szerbiában hamarosan megrendezésre kerülő, elsősorban a potenciális magyar befektetőcégeket célzó konferencia, amelyen szerb beruházási lehetőségek kerülnek bemutatásra. A magyar cégek régiós befektetéseivel mindkét fél kölcsönös előnyökhöz juthat, tekintve, hogy a helyi munkaerő helyzete javul, azaz növekszik a foglalkoztatottság, valamint a magyarországi beruházó cégek is új piacokat nyerhetnek.

Milyen termékszerű, a vállalkozások számára is könnyen elérhető konstrukciókat, illetve beruházást ösztönző finanszírozásokat lát reálisnak Jákli úr?

Mint ahogy az korábban említésre került, az EXIM a világ exporthitel-ügynökségeinek élvonalába tartozik, nemzetközi kapcsolati hálója, együttműködései páratlan lehetőséget jelentenek az ügyfelei számára. Az Intézménypáros nemcsak hitellel finanszírozza a magyar vállalatok nemzetközi piacokon létrejövő ügyleteit, hanem kezességet is vállal a külföldi vevők kapcsán felmerülő nemfizetési, politikai vagy egyéb kockázatokra, illetve biztosítja akár a magyar vállalatok beruházásra szánt tőkéjét is. A magyar cégek számára is rendelkezésre állnak ugyanazon pénzügyi termékek, amelyeket a nyugat-európai országok exporthitel-ügynökségei kínálnak a vállalataik számára a külpiaci ügyletek sikeres lebonyolításához.

Az EXIM termékpalettája, amely magába foglal hitelezési, garanciavállalási és biztosítási termékeket, teljes mértékben lefedi a vállalatok exporttevékenységéhez kapcsolódó termelési folyamatokat.

A termékek között megtalálható a klasszikus vevőhitel, amely a magyar exportőr és a külföldi vevő között létrejött áru vagy szolgáltatás leszállítására szóló ügylet lebonyolítását segíti elő azzal, hogy likviditási hitelt biztosít a külföldi vevő számára. Ehhez hasonló hitelkonstrukció igényelhető projektek esetén is, amely konstrukció célja, hogy a magyar fővállalkozó és a külföldi megrendelő között létrejövő fővállalkozói szerződéshez kínált finanszírozási csomaggal az EXIM javítsa a magyar fővállalkozó versenyképességét és előmozdítsa a komplex projekt kivitelezésére vonatkozó külpiaci megrendelés elnyerését.

Kevésbé ismert, hogy az EXIM a külföldi vállalatok tőkebefektetését is biztosítja. Annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások versenyképességüket hosszú távon fenntartsák, és a jövedelemtermelő-képességüket tovább növeljék, elengedhetetlen, hogy a vevőkörüket ne csak nemzetközileg bővítésék, hanem az adott desztinációban helyi érdekeltséggel is jelen legyenek. Egy ilyen üzleti döntés első lépése áltálában külföldi tőkebefektetéssel jár, aminek veszélyeit mindig annak tulajdonosa vállalja. Azonban az EXIM befektetésbiztosításával ez a kockázat is minimálissá válik, és a vállalkozások könnyebben vethetik meg a lábukat külföldi piacokon.

Az EXIM alapvetően a fent említett termékeket kínálja, azonban egyre jelentősebb a tőkebefektetési tevékenysége is. A tőkeágon történő finanszírozás révén lehetőség nyílik a klasszikus hitel és kockázatvállalási termékeken túlmutató banki tevékenység kialakítására. A belföldi tőkealapok elindítását elsősorban a régió vállalatainak alacsony tőkeellátottsága indokolta, és többségük számára lehetséges szerb projektekben részt venni. A PortfoLion Regionális Magántőkealap (PRMA), az EXIM Exportösztönző Magántőkealap és az Enter Tomorrow Europe tőkealap is ide sorolható. Az EXIM tőkealapjait független alapkezelők kezelik, akik folyamatosan keresik a piaci alapon megtérülő üzleti lehetőségeket. Különösen érdekes lehet számukra olyan szerb projekt, amelyben magyar szakmai befektető is részt vesz.

A tőkealapok jellemzően hitelből nem finanszírozható, de piacképes lehetőségeket keresnek, amelyeknél tulajdonosi szemléletű, szakmai támogatást igénylő finanszírozásra van szükség. Ezek az üzleti lehetőségek jelentősebb növekedési potenciállal, ezáltal nagyobb megtérüléssel rendelkeznek, viszont finanszírozói oldalról sokkal magasabb kockázatot tartogatnak, mint egy klasszikus banki hitel.

Az EXIM tőkebefektetéseivel elérni kívánt célja egybevág a Társaság stratégiájával. A tőkealapokban való részvétellel a preferált relációkban megvalósuló üzleteket finanszírozza. Ez a fajta pénzügyi forrás hozzájárul a vállalatok a versenyképességének fejlesztéséhez, a tőkeerősségük fokozásához, és egyben javítja a hitelképességüket, hogy a jövőben az addig nehezen vagy egyáltalán nem bevonható klasszikus banki finanszírozással tovább tudjanak növekedni.

A vállalkozások számára az EXIM továbbá segítségül tud szolgálni a kapcsolatépítésben, valamint a KKM partnerintézményeivel közösen aktívabb részvételi lehetőséget tud biztosítani a régiós gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi fórumokon, rendezvényeken. A Belgrádban található EXIM-képviselet a finanszírozási megoldások mellett közvetlen piacismeretet és ágazati információkat ad az exportőröknek, valamint segítséget nyújt lehetséges új partnerek felkutatásában, kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében és információkkal tud szolgálni helyi állami, önkormányzati és nemzetközi fejlesztési intézmények tendereiről is.

Alapvetően, mi a fő irányvonal? Elősegíteni a magyarországi gazdasági szereplők terjeszkedését a szomszédos országokban vagy a határon túli magyar vállalatok finanszírozására?  Esetleg, mindkettő?

A cél, ahogy az korábban említésre került, a közép-európai együttműködés erősítése. Országaink ugyanazon régióban működnek, gazdaságaink ezer szállal kötődnek egymáshoz, így természetszerűen adódik az üzleti kapcsolatok további elmélyítésének igénye.

A régió országai közül Romániát, Bosznia-Hercegovinát és Macedóniát követően Magyarország részesedik a legnagyobb arányban a szerb kivitelből. A magyar export szerepe szintén jelentős a szerb gazdaságban, hiszen Magyarországról közel 1,6 milliárd euró értékű áru érkezik, így hazánk a legnagyobb importőr, és a második legfontosabb partnere Szerbiának.

A bilaterális kereskedelmet tekintve ezzel a keleti szomszédunk legfontosabb külkereskedelmi partnerei között Magyarország olyan súlyú országként jelenik meg, mint Kína, továbbá megelőzi a legtöbb nyugati országot.

Ahogy arra korábban már rávilágítottunk, a régióban Magyarország rendelkezik a legnagyobb mértékű közvetlen tőkebefektetéssel Szerbiában. A külföldi befektetések EXIM általi finanszírozásának és biztosítanak a célja, hogy a két országban rejlő kompetitív előnyök realizálásából mindkét fél profitálhasson. A versenyképes, jól működő gazdasági projektek az összes résztvevő érdekét szolgálják. Egy ilyen beruházás megvalósulásának eredményeképpen a felek csakis nyerhetnek gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt, ugyanis az ilyen és ehhez hasonló beruházások révén tud két ország gazdaságának különbözőségéből haszon képződni.

Egy sikeresen kivitelezett üzleti projekt elősegítheti a magyarországi vállalatok terjeszkedését a szomszédos országokban ugyanúgy, ahogy segíti a projektben résztvevő helyi vállalatok növekedését, aminek eredményeképpen növekszik a helyi munkaerő foglalkoztatása és profit termelődik mindkét oldalon.

A kétoldalú kapcsolatok messze Szerbiával a legélénkebbek a régióban, és tény, hogy már jelenleg is kiterjedt kereskedem zajlik országaink között, de világosan látszik az is, hogy ez tovább növelhető.

 

PostOnline

Tovább olvas
Facebook Pagelike Widget
  • Állattenyésztés: A jó minőségű árut elviszik

    A limousin fajta egyik kiváló hazai törzstenyészete a balaton­almádi székhelyű IMÁR Bt.-nél található.

  • Kúszónövények: a sebesség is számít

    A növények különböző funkciókat is elláthatnak a kertünkben: a szobai szőnyeg kinti megfelelője a pázsit, a térelválasztó falaknak a sövények felelnek meg, a futónövények kusza szövedékei pedig szabadtéri függönyökként funkcionálnak. Utóbbiakkal jól eltakarhatók olyan dolgok, melyeket nem szeretnénk hogy szem előtt legyenek…

  • Értékek nyomában

    Otthonosan mozog a kézműves mesterségek sokszínű hagyományaiban Ament Éva grafikus, népi bútorfestő. Alkotásaiban nemcsak másolja, de szellemükhöz, motívumvilágukhoz hűen újrateremti a tradicionális munkákat. A jellegzetes használati tárgyak, kelengyeládák, kisbútorok mellett magyarországi templomok gyönyörű mennyezetkazettái viselik a keze nyomát, a megmentett, újjáálmodott örökség jeleként.

Címkék

Legtöbbet megtekintett